Facebook chat
Menu
Thông tin > Hoạt động
Bé tham quan Bưu Điện
Các bé thăm Bưu điện Thành Phố
 
 Chào mừng ngày 08/03 ngoài hoạt động làm các bưu phẩm tặng bà và mẹ, trường mầm non Ngôi nhà tư duy còn tổ chức cho các bé đi ngoại khoá tham quan học tập tại Bưu điện Trung tâm. Các bé tự tay gửi những bưu phẩm, những món quà tinh thần đến bà và mẹ qua đường bưu điện