Facebook chat
Menu
Điểm khác biệt > Phương pháp giáo dục
Ngày cập nhật: 08/12/2019
Mục đích của Giáo dục Mầm non giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm,trí tuệ, thẩm mỹ và hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, để chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. Với trường Mầm Non Ngôi Nhà Tư Duy, trong việc thực hiện các phương pháp giáo dục truyền thống để thực hiện nhiệm vụ giáo dục – chăm sóc trẻ, trường còn chú ý vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để phát triển cá nhân cho từng trẻ qua:
Dữ liệu chưa được cập nhật